Elektroterapia

Sprzęt do fizykoterapii leczący objawy schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

DuoterPlus

Duoter Plus - Elektroterapia i laseroterapia w jednym urządzeniu.

Duoter Plus generuje wszystkie najbardziej popularne prądy, jak również może wytwarzać, przy użyciu dodatkowych sond, promieniowanie laserowe. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość pracy w dwóch trybach: manualnym i programowym. Można również definiować własne programy.

Etius U

Etius U - Elektroterapia i ultradźwięki w jednym urządzeniu.

Nowoczesny aparat do terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej i elektroterapii Etius U przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów leczniczych:
- szeroką gamą prądów bipolarnych i unipolarnych,
- wykorzystujących terapię ultradźwiękową i fonoforezę,
- metodą kombinacji powyższych technik w postaci standardowej oraz elektrofonoforezy®.
Etius U dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii. Dodatkowo posiada jeden tor ultradźwiękowy z możliwością współpracy z trzema typami głowic.

Etius

Etius - aparat do elektroterapii.

Aparat do elektroterapii Etius przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów leczniczych:
- bipolarnymi (dwukierunkowymi) i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami niskiej częstotliwości,
- bipolarnymi (dwukierunkowymi) prądami średniej częstotliwości i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości.

Aries

Aries S / Aries M - aparaty do elektroterapii .

Aries jest aparatem służącym do wykonywania zabiegów z elektroterapii prądami unipolarnymi i bipolarnymi. Dostępne są wszystkie najbardziej popularne rodzaje prądów. Obwody wyjściowe pracować mogą w trybie stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Ten drugi tryb jest szczególnie przydatny w przypadku stosowania technik niestacjonarnych oraz kombinowanych z jednoczesnym użyciem ultradźwięków i prądu elektrycznego.

DuoterLt

Duoter Lt - aparaty do elektroterapii .

Duoter Lt generuje wszystkie najbardziej popularne prądy oraz posiada możliwość wykonywania elektrodiagnostyki. Dodatkowym atutem urządzenia jest praca w dwóch trybach: manualnym lub programowym. Można również definiować własne programy.

Subskrybuje zawartość