SonoterPlus

Sonoter Plus - Jonoforeza i terapia ultradźwiękowa w jednym aparacie.

Sonoter Plus jest nowoczesnym aparatem pozwalającym na wykonywanie zabiegów terapii ultradźwiękowej falą ciągłą i pulsującą, ELEKTROFONOFOREZY® i jonoforezy.

Terapia ultradźwiękowa:
- głowica 1MHz/4cm²,
- emisja ciągła efekt termiczny,
- emisja pulsująca mikromasaż,
- kontrola przylegania czoła głowicy z zegarem zabiegowym,
- stabilizacja emitowanej mocy.

Jonoforeza:
- aparat generuje prąd stały pozwalający na wykonywanie klasycznej jonoforezy i galwanizacji.

Elektrofonoforeza (opcjonalnie):
- metoda podawania leków przez skórę,
- zogniskowanie wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej w obszarze wchłaniania leku,
- głęboka penetracja do 10 cm pod skórę,
- duże stężenie leku w zadanym obszarze,
- przyspieszona reakcja leku pod wpływem fali ultradzwiękowej.

Folder SonoterPlus (PDF - 298kB)

Cennik ASTAR ( Astar ABR ) (PDF - 427kB) Ceny producenta + korzystne upusty na zestawy.