MagnerPlus

Magner Plus - Urządzenie do terapii Polem Magnetycznym niskiej częstotliwości.

Magner Plus jest dwukanałowym aparatem służącym do wykonywania zabiegów magnetoterapii. Kanały są całkowicie niezależne, mogą generować różne pola w tym samym czasie. Pole magnetyczne wytwarzane jest przez sterownik w aplikatorach solenoidalnych o średnicach 20, 35 i 60 cm. Największy aplikator montowany jest do aluminiowej kozetki na łożyskowanym wózku. Użytkownik może korzystać z banku wbudowanych programów.

Pole magnetyczne:
- typ pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, prostokąt,
- emisja ciągła i modulowana,
- duża indukcja pola magnetycznego,
- tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej,
- szeroki zakres częstotliwości.

Wyposażenie:
- aplikator szpulowy CSP60 o śr. 60 cm (opcjonalnie),
- leżanka do aplikatora o śr. 60 cm (opcjonalnie),
- aplikator szpulowy CSP35 o śr. 35 cm (opcjonalnie),
- aplikator szpulowy CSL60 o śr. 60 cm (opcjonalnie),
- aplikator szpulowy CSL35 o śr. 35 cm (opcjonalnie),
- aplikator szpulowy CSL20 o śr. 20 cm (opcjonalnie),
- stolik na aparat mocowany do kozetki (opcjonalnie),
- stolik na aplikator 35cm i 20cm (opcjonalnie).

Folder MagnerPlus (PDF - 249kB)

Cennik ASTAR ( Astar ABR ) (PDF - 427kB) Ceny producenta + korzystne upusty na zestawy.