Etius U

Etius U - Elektroterapia i ultradźwięki w jednym urządzeniu.

Nowoczesny aparat do terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej i elektroterapii Etius U przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów leczniczych:
- szeroką gamą prądów bipolarnych i unipolarnych,
- wykorzystujących terapię ultradźwiękową i fonoforezę,
- metodą kombinacji powyższych technik w postaci standardowej oraz elektrofonoforezy®.
Etius U dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii. Dodatkowo posiada jeden tor ultradźwiękowy z możliwością współpracy z trzema typami głowic.

Elektroterapia - prądy:
- interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)),
- TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst),
- TENS do terapii porażeń spastycznych,
- Kotz’a/rosyjska stymulacja,
- tonoliza,
- diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP),
- impulsowe (prostokątny, trójkątny),
- impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny,
- unipolarne falujące,
- galwaniczne,
- mikroprądy.

Elektrodiagnostyka:
- elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t,
- automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji.

Terapia ultradźwiękowa (opcjonalnie):
- głowica 1MHz, 1cm²,
- głowica 1MHz, 4cm²,
- emisja ciągła – efekt termiczny,
- emisja pulsująca – mikromasaż,
- kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym,
- stabilizacja emitowanej mocy.

Elektrofonoforeza (opcjonalnie):
- głowica do elektrofonoforezy 1 MHz, 4 cm²,
- dostępne prądy: unipolarne falujące, impulsowe, diadynamiczne, galwaniczne,
- kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym,
- monitoring przepływającego prądu,
- zogniskowanie wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej w obszarze wchłaniania leku,
- głęboka penetracja – do 10 cm pod skórę,
- duże stężenie leku w zadanym obszarze,
- przyspieszenie działania leku pod wpływem fali ultradźwiękowej.

Tryb manualny:
- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników,

Programy zabiegowe:
- uproszczenie obsługi aparatu,
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie,
- 207 wbudowanych programów zabiegowych,
- 110 programów do ustawienia dla użytkownika,
- 80 programów ulubionych,
- nadawanie własnych nazw programom.

Sekwencje zabiegowe:
- uproszczona obsługa aparatu,
- 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych.

Folder Etius U (PDF - 327kB)

Cennik ASTAR ( Astar ABR ) (PDF - 427kB) Ceny producenta + korzystne upusty na zestawy.