Aries

Aries S / Aries M - aparaty do elektroterapii .

Aries jest aparatem służącym do wykonywania zabiegów z elektroterapii prądami unipolarnymi i bipolarnymi. Dostępne są wszystkie najbardziej popularne rodzaje prądów. Obwody wyjściowe pracować mogą w trybie stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Ten drugi tryb jest szczególnie przydatny w przypadku stosowania technik niestacjonarnych oraz kombinowanych z jednoczesnym użyciem ultradźwięków i prądu elektrycznego.

Aries dostępny jest w dwóch wersjach:

  • Aries S posiada dwa kanały i pełną funkcjonalność oraz zakres parametrów,
  • Aries M posiada jeden kanał i ograniczenia w generowaniu prądów interferencyjnych - dostępny jest jedynie wariant jednokanałowy.

Możliwa jest praca w dwóch trybach: manualnym i programowym (50 programów wbudowanych, dla wersji "M" 30 programów) oraz ustawienie sekwencji zabiegowych.

Prądy:
- TENS,
- interferencyjne (dla wersji "M", tylko jednokanałowe),
- impulsowe: prostokątne, trójkątne, UR wg Träberta,
- diadynamiczne,
- Kotz'a / rosyjska stymulacja,
- galwaniczny.

Folder Aries (PDF - 305kB)

Cennik ASTAR ( Astar ABR ) (PDF - 427kB) Ceny producenta + korzystne upusty na zestawy.